Wat is galvaniseren?

Galvaniseren is eigenlijk een verzamelnaam voor alle galvanische processen. Galvanische processen zijn processen waarbij langs galvanische (elektrolytische) weg een metaallaag neergeslagen wordt op een metaaloppervlak. Voorbeelden hiervan zijn elektrolytisch verzinken, vernikkelen of verchromen. Het gaat hier altijd om waterige oplossingen waarin het metaal dat moet worden neergeslagen is opgelost. Door de elektrische stroom die door het product en de vloeistof loopt, worden de opgeloste metaaldeeltjes naar het productoppervlak toe getrokken. Aan het productoppervlak vindt dan een elektrochemische reaktie plaats waardoor het opgeloste metaal vast metaal wordt. Dit vaste metaal vormt dan een laag op het productoppervlak.

De term "galvaniseren" wordt helaas in de volksmond heel veel gebruikt voor verzinken. Gezien het bovenstaande is dit dus onjuist. Tot overmaat van ramp wordt de term dan ook nog voor zowel elektrolytisch als thermisch verzinken gebruikt. DIt zijn echter twee totaal verschillende processen (zie hier).

Inloggen

Voer voor beschermde bestanden uw gebruikersnaam en wachtwoord in...